Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών των γαλακτοβιομηχανιών ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Νεογάλ Α.Ε. και ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε. για τα έτη 2008-2012

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές