Ανάπτυξη ενιαίας web-based εφαρμογής σε αρχιτεκτονική τριών βαθμίδων για ολοκληρωμένη διαχείριση εταιρικών δεδομένων και υπηρεσιών με ASP και XML στον SQL Server

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές