Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στη συνεταιριστική τράπεζα Σερρών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Μωραΐτη, Δήμητρα-Παναγιώτα
dc.date.accessioned 2015-06-12T07:00:58Z
dc.date.available 2015-06-12T07:00:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1254
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει το μάρκετινγκ η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. Ακόμη, παρουσιάζεται η θέση της Τράπεζας στην τοπική κοινωνία του Νομού Σερρών και όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί ώστε να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες τράπεζες. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι αυτή της μελέτης περίπτωσης. Αντλήθηκαν στοιχεία από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Τα πρωτογενή στοιχεία προήλθαν από συνέντευξη αρμόδιου προσώπου. Τα δευτερογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το διαδίκτυο, τον τοπικό τύπο και έντυπα της Τράπεζας. Συμπέρασμα της έρευνας αυτής προήλθε από τη σύγκριση του θεωρητικού μέρους με αυτό του πρακτικού όπου διαπιστώθηκε ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών εφαρμόζει τις αρχές του μάρκετινγκ και την κάνουν να έχει σημαντική θέση στην αγορά του Νομού. el
dc.format.extent 62 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στη συνεταιριστική τράπεζα Σερρών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Στρατηγικός σχεδιασμός el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές