Κανόνες συσχετίσεων και Εύρεση συχνών στοιχειοσυνόλων από βάσεις δεδομένων συναλλαγών με τον αλγόριθμο Apriori για εφαρμογές data mining

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές