Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσουρέλα, Μαρία
dc.contributor.author Σαρρή, Μαρίνα
dc.date.accessioned 2015-05-26T16:46:00Z
dc.date.available 2015-05-26T16:46:00Z
dc.date.issued 2013-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/985
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην τουριστική βιομηχανία. Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας διότι διακινεί τεράστια ποσά κάθε χρόνο. Πέραν όμως της απασχόλησης των ανθρώπων με αυτή αποτελεί πλέον και είδος πρώτης ανάγκης για πληθώρα ανθρώπων του πλανήτη. Αναγνωρίζουμε γρήγορα το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τομέας αφορά πολλούς ανθρώπους ανά την υφήλιο για διαφορετικούς λόγους ο καθείς. Η τεχνολογική πρόοδος που έχει επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού. Για να γίνει αυτό όμως αντιληπτό θα χρειαστεί ο αναγνώστης να γνωρίζει τις βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου και μάρκετινγκ. Έτσι στα δυο πρώτα εισαγωγικά κεφάλαια παρουσιάζονται οι ορισμοί, ένα σύντομο ιστορικό, οι μορφές, καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση του εμπορίου και του μάρκετινγκ όσον αφορά το διαδίκτυο. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται επιγραμματικά κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν την τουριστική βιομηχανία και τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνει αντιληπτός ο ρόλος του κάθε συμμετέχοντα στην αλυσίδα. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται και τα πλεονεκτήματα που αποκτά κανείς από τον συνδυασμό του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του μάρκετινγκ στον τομέα του τουρισμού. Το σημαντικότερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά κεφάλαιο στο οποίο αποτυπώνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στον τουρισμό. Η έρευνα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, είτε φυσική είτε ηλεκτρονική, σε συνδυασμό με την προσωπική εμπειρία ως χρήστης ανάλογων εφαρμογών οδήγησε στην συγκέντρωση των βασικότερων κατηγοριών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το γεγονός ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και κάθε μέρα είναι βέβαιο πως δημιουργείται και μια νέα εφαρμογή καθιστά αδύνατη την αποτύπωση όλων των εφαρμογών. Για τον λόγο αυτό προβήκαμε στην καταγραφή των σημαντικότερων και αντιπροσωπευτικότερων αυτών. Οι εφαρμογές όμως αυτές εμπεριέχουν τον κίνδυνο λόγω της ύπαρξης αγοραπωλησιών. Επομένως η ασφάλεια είναι πρωτίστης σημασίας. Χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας δεν θα μπορούσε να ανεπτύχθη μέχρι το σημείο που έχει φτάσει σήμερα ο συγκεκριμένος κλάδος. Η τεχνολογική πρόοδος απαιτεί και αντίστοιχη πρόοδο στην ασφάλεια των συστημάτων συναλλαγών. Η κρυπτογραφία, οι ψηφιακές υπογραφές και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται προκείμενου να είναι δυνατή η άμεση, ασφαλής και σίγουρη «ψηφιακή» συναλλαγή. Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας και σχολιάζονται προκειμένου να οδηγηθούμε στα δικά μας συμπεράσματα. Επίσης γίνονται στο ίδιο κεφάλαιο και προτάσεις για μελλοντική έρευνα σε τομείς που παρουσιάζουν ελλείψεις στην ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. el
dc.format.extent 72 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ el
dc.subject TEICM::ΕΜΠΟΡΙΟ::ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 338.4791 el
dc.title Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Τουρισμός el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικές υπηρεσίες el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό εμπόριο el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Διαδίκτυο el
dc.subject.keyword Τουριστικές επιχειρήσεις el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικές συναλλαγές el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές