Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλοντος σε MATLAB με σκοπό την υλοποίηση ενός ισχυρού μαθηματικού εργαλείου

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βαρσάμης, Δημήτριος
dc.contributor.author Μάτζιου, Αικατερίνη
dc.date.accessioned 2015-05-07T10:09:13Z
dc.date.available 2015-05-07T10:09:13Z
dc.date.issued 2009-03
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/870
dc.description.abstract Στην εργασία αυτή ζητείται να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο θα υλοποιεί όλες τις πράξεις του Symbolic toolbox του Matlab, δηλαδή θα υλοποιεί ανώτερες πράξεις των μαθηματικών. Η εφαρμογή θα έχει ως επιμέρους αντικείμενα τα εξής: * Απλός υπολογιστής 􀂙*Γραμμική άλγεβρα 􀂙*Συναρτήσεις και μελέτη αυτών ∙ 􀂙*Διαφορικές εξισώσεις 􀂙*Μετασχηματισμοί *Σειρές Στο πρώτο μέρος του βιβλίου δίνονται κάποια βασικά στοιχεία για την θεωρία. Διαβάζοντας ο χρήστης το πρώτο μέρος του βιβλίου αποκομίζει βασικές πληροφορίες των Μαθηματικών και των Επικοινωνιών. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται αρχικά μία γνωριμία με το GUIDE του Matlab, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής μας, και στην συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση του προγράμματος με την ονομασία Mathematic Solutions.Μέσα από την παρουσίαση, ο χρήστης του προγράμματος θα μάθει πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ποιες είναι οι δυνατότητές του και πως δημιουργήθηκε. Το παράρτημα Α του βιβλίου περιλαμβάνει τον κώδικα που χρησιμοποιήθηκε. el
dc.format.extent 53 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ::ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ el
dc.subject ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ el
dc.subject MATLAB el
dc.subject.ddc 510 el
dc.title Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλοντος σε MATLAB με σκοπό την υλοποίηση ενός ισχυρού μαθηματικού εργαλείου el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μαθηματικά el
dc.subject.keyword Symbolic Toolbox του Matlab el
dc.subject.keyword Εκπαιδευτικό λογισμικό el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές