Αλγόριθμοι κατασκευής Ball trees για προσπέλαση πολυδιάστατων αντικειμένων και ερωτήματα κοντινότερων γειτόνων σε βάσεις δεδομένων

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κόκκινος, Ιωάννης
dc.contributor.author Ζιγκερίδης, Αναστάσιος
dc.date.accessioned 2015-05-06T08:43:50Z
dc.date.available 2015-05-06T08:43:50Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/844
dc.description.abstract Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι: “ Αλγόριθμοι κατασκευής Ball trees για αποδοτική προσπέλαση πολυδιάστατων αντικειμένων και ερωτήματα κοντινότερων γειτόνων σε βάσεις δεδομένων ” Ένα Ball tree διαχωρίζει το χώρο των πολυδιάστατων δεδομένων των k διαστάσεων οργανώνοντας με αποτελεσματικό τρόπο τα σημεία, ώστε να είναι γρήγορες οι αναζητήσεις που περιλαμβάνουν ένα πολυδιάστατο κλειδί αναζήτησης όπως αναζήτηση περιοχής ή αναζήτηση κοντινότερων γειτόνων. Η αποδοτική προσπέλαση πολυδιάστατων δεδομένων και η αποτελεσματική αναζήτηση κοντινότερων γειτόνων αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για εφαρμογές ανάκτησης πληροφοριών, εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, αναζήτηση εικόνων, αναγνώρισης προτύπων και πολλά απανταχού παρόντα προβλήματα τύπου N-body όπως Kernel density estimation, Nadaraya-Watson, locally-weighted regression/interpolation, Gaussian prediction. Έτσι πολλές ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη σχεδίαση των αποτελεσματικών δενδροειδών δομών διαμέρισης πολυδιάστατων χώρων όπως τα kD-trees, metric Ball trees, Bregman Ball trees, και vantage point trees που βελτιώνουν την αναζήτηση κοντινότερων γειτόνων μέσω της αξιοποίησης των ιδιοτήτων του χώρου. Σύμφωνα με νεότερες μελέτες οι δομές δεδομένων των Ball trees αποδεικνύονται κατάλληλες για πολλά προβλήματα, καθώς είναι πιο αποτελεσματικές σε χώρους υψηλών διαστάσεων, δουλεύουν με μη ευκλείδειες αποστάσεις (αρκεί να ικανοποιείται η τριγωνική ανισότητα σε μία μετρική), και έχουν επεκτάσεις. Τα Ball trees εκτείνουν την βασική μεθοδολογία των KD-trees σε μετρικούς χώρους χρησιμοποιώντας υποχώρους με μετρικές μπάλες αντί των υπερ-ορθογωνίων. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτές οι κοντινές σφαίρες μπορούν να επικαλύπτονται ενώ τα ορθογώνια μόνο συνορεύουν μεταξύ τους. Η επικάλυψη δεν αποτελεί πρόβλημα στον αλγόριθμο αναζήτησης κοντινών γειτόνων καθώς αυτός δεν βασίζεται σε πλήρως διαχωριζόμενους χώρους. Ο αλγόριθμος αναζήτησης κάνει χρήση της τριγωνικής ανισότητας ως κριτήριο αποκλεισμού υπο-χώρων αναζήτησης στους κόμβους του δένδρου. Τα Ball trees κτίζονται με πολλούς τρόπους, συνήθως διασπώντας αναδρομικά το χώρο (την κάθε μπάλα/σφαίρα) σε δύο μέρη. Στην πτυχιακή εργασία γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριότερων μεθόδων και υλοποιούνται τα πρόσφατα Bregman Βall trees με μία αποτελεσματική διάσπαση του χώρου μέσω διαμεριστικής ομαδοποίησης 2-means, κρατώντας τα δύο μέσα κέντρα, σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία el
dc.format.extent 82 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ::ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ el
dc.subject ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ el
dc.subject TEICM::ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ el
dc.subject.ddc 006.3 el
dc.title Αλγόριθμοι κατασκευής Ball trees για προσπέλαση πολυδιάστατων αντικειμένων και ερωτήματα κοντινότερων γειτόνων σε βάσεις δεδομένων el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Αλγόριθμοι Ball Trees el
dc.subject.keyword Βάσεις δεδομένων el
dc.subject.keyword Εξόρυξη δεδομένων el
dc.subject.keyword Κοντινότεροι γείτονες el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές