Ανάπτυξη αλγόριθμων για προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βαρσάμης, Δημήτριος
dc.contributor.author Σαρτίνη, Ελευθερία
dc.date.accessioned 2015-04-28T09:49:24Z
dc.date.available 2015-04-28T09:49:24Z
dc.date.issued 2013-04
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/778
dc.description.abstract Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα της αναλογίας κοπής και αποθέματος σε κάποιες γραμμές παραγωγής, γνωστό ως “Cutting Stock Problem”. Αυτό το πρόβλημα ανάγεται σε πρόβλημα της επιστήμης του γραμμικού προγραμματισμού. Έτσι λοιπόν, αναλύεται το συνολικό σύστημα μιας παραγωγής ράβδων αλουμινίου και καθορίζονται τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν τη διαδικασία κοπής. Τα στοιχεία αυτά προσαρμόζονται σε πειραματικές συνθήκες. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, δημιουργήθηκαν κάποιοι αλγόριθμοι, στο προγραμματιστικό εργαλείο Matlab, σύμφωνα με κάποιες μεθόδους που είναι γνωστές από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν αναλύονται και σχολιάζονται ως προς το απόθεμα, τις ράβδους που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και ως προς το χρόνο εκτέλεσης του εκάστοτε αλγορίθμου. el
dc.format.extent 62 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ el
dc.subject TEICM::ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ el
dc.subject.ddc 519.72 el
dc.title Ανάπτυξη αλγόριθμων για προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Γραμμικός προγραμματισμός el
dc.subject.keyword Αλγόριθμοι el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές