Τρισδιάστατος σχεδιασμός, κινηματική ανάλυση και μελέτη αντοχής ανυψωτικής διάταξης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Δαυΐδ, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Μαλάι, Μιρέλ-Νικόλαος
dc.contributor.author Καδόγλου, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2015-04-20T10:46:35Z
dc.date.available 2015-04-20T10:46:35Z
dc.date.issued 1000
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/657
dc.format.extent 88 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ::ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ el
dc.subject.ddc 621.862 el
dc.title Τρισδιάστατος σχεδιασμός, κινηματική ανάλυση και μελέτη αντοχής ανυψωτικής διάταξης el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Τρισδιάστατος σχεδιασμός el
dc.subject.keyword Κινηματική ανάλυση el
dc.subject.keyword Μελέτη αντοχής ανυψωτικής διάταξης el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές