Οι τράπεζες ΕΚΤ και FED: διαχρονικά η συμβολή τους στη δημιουργία της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και η συγκριτική προσέγγισή τους

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αλεξανδράκης, Αλέξανδρος
dc.contributor.author Τσιάμης, Στυλιανός
dc.date.accessioned 2015-03-12T11:31:24Z
dc.date.available 2015-03-12T11:31:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/450
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή απλώς Ε.Κ.Τ. είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, έχοντας την αρμοδιότητα της ρύθμισης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ευρώ, του ενιαίου νομίσματος που χρησιμοποιείται από περίπου 300 εκατομμύρια Ευρωπαίους σαν βασικό νόμισμα σε 16 χώρες - μέλη. Εδρεύει στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Συνεργάζεται στενά με τις ομόλογές της εθνικές κεντρικές τράπεζες. Αποτελεί τον κεντρικό άξονα του Ευρωσυστήματος και εγγυάται την εκτέλεση των οικονομικών καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, που συχνά αναφέρεται ως Federal Reserve ή απλώς Fed, είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο ώστε να παρέχει στο έθνος ένα ασφαλέστερο πιο ευέλικτο και πιο σταθερό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Κογκρέσο σχεδίασε τη δομή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για να δώσει μια ευρεία προοπτική για την οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα σε όλα τα μέρη του έθνους. el
dc.description.abstract The European Central Bank or ECB only is one of the largest banks in the world, having the jurisdiction of regulating the monetary policy of the European Union and the euro, the single currency used by some 300 million Europeans as the main currency in 16 countries - members. Headquartered in Frankfurt, Germany. Works closely with its sister national central banks. It is the centerpiece of the Euro system and guarantees the performance of economic tasks assigned to it. The Federal Reserve, often referred to as the Federal Reserve or simply Fed, is the central bank of the United States. Created by Congress to provide the nation a safer, more flexible and more stable monetary and financial system. Congress designed the structure of the Federal Reserve to give a broad perspective on the economy and economic activity in all parts of the nation en
dc.format.extent 101 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ el
dc.subject ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject TEICM::ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 332.1 el
dc.title Οι τράπεζες ΕΚΤ και FED: διαχρονικά η συμβολή τους στη δημιουργία της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και η συγκριτική προσέγγισή τους el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) el
dc.subject.keyword Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ el
dc.subject.keyword Federal Reserve System ( FED) el
dc.subject.keyword Τράπεζες el
dc.subject.keyword Χρηματοπιστωτική κρίση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές