Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών χαρτοβιομηχανία Αθηνών (Softex) και χαρτοβιομηχανία Θράκης (Diana) με τη χρήση αριθμοδεικτών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μπογάς, Χρήστος
dc.contributor.author Αλεξιάδου, Μαρία
dc.date.accessioned 2015-01-28T10:55:21Z
dc.date.available 2015-01-28T10:55:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/41
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης μπορούμε να τα αντλήσουμε από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Παρατηρώντας όμως τις οικονομικές καταστάσεις δεν μπορούμε να λάβουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε την ανάλυση με αριθμοδείκτες που με την σωστή χρήση και επεξήγηση τους μπορούμε να αντλήσουμε πολλές 7 χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πολλά για την κατάσταση της. Όμως βλέποντας σκέτο έναν αριθμοδείκτη δεν μπορούμε να σχηματίσουμε μια σωστή εικόνα για την επιχείρηση. Για να είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα πρέπει οι αριθμοδείκτες να συγκριθούν με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες μιας σειράς ετών ή ακόμα και με αριθμοδείκτες παρόμοιων επιχειρήσεων. Στην συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση των χαρτοβιομηχανιών Θράκης και Αθηνών. Θα αναλύσουμε οικονομικές καταστάσεις 4 ετών και θα βγάλουμε από αυτές διάφορα δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις καταστάσεις τους όσο αφορούν την ρευστότητά τους, την δραστηριότητά τους, την αποδοτικότητά τους και γενικά στο τέλος θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και για τις δύο χαρτοβιομηχανίες. el
dc.format.extent 63 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών χαρτοβιομηχανία Αθηνών (Softex) και χαρτοβιομηχανία Θράκης (Diana) με τη χρήση αριθμοδεικτών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject.keyword Οικονομικές καταστάσεις el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword Εταιρείες el
dc.subject.keyword Χαρτοβιομηχανία Αθηνών (SOFTEX) el
dc.subject.keyword Χαρτοβιομηχανία Θράκης (DIANA) el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές