Η οικονομική κρίση & οι επιπτώσεις στις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών)

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Γιοβάνης, Νικόλαος
dc.contributor.author Παταβού, Αθηνά
dc.contributor.author Τασιούδη, Ελευθερία
dc.date.accessioned 2019-07-03T07:30:00Z
dc.date.available 2019-07-03T07:30:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/4021
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την διερεύνηση στις καταναλωτικές συνήθειες των νέων στη σημερινή περίοδο που διανύουμε με κύριο πρόβλημα την οικονομία της χώρας μας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας έλαβε χώρα μια διευρυμένη ανασκόπηση κυρίως της ελληνικής βιβλιογραφίας και επιστημονικής αρθρογραφίας. Περαιτέρω διεξήχθη εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ικανό πληθυσμό νεαρών καταναλωτών που φοιτούν στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών). Επί πλέον, πραγματοποιήθηκε και μια ηλεκτρονική έρευνα σε δημοσιεύσεις και ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΑΣΤΑΤ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αναδείχθηκε ότι οι καταναλωτικές συνήθειες των περισσότερων νέων έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της σημερινής κατάστασης στη χώρα μας. Περαιτέρω, δεδομένης της οικονομικής κρίσης δεν δημιουργείται κανένα κλίμα αισιοδοξίας από τους νέους. el
dc.format.extent 101 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ el
dc.subject TEICM::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ::ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject.ddc 658.8342 el
dc.title Η οικονομική κρίση & οι επιπτώσεις στις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών) el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Διεθνείς οικονομικές κρίσεις el
dc.subject.keyword Καταναλωτικές συνήθειες el
dc.subject.keyword Φοιτητές el
dc.subject.keyword ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές