Ανάπτυξη εφαρμογής e-commerce με την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσιμπίρης, Αλκιβιάδης
dc.contributor.author Γεωργιάδη, Ουρανία
dc.date.accessioned 2019-04-04T07:49:04Z
dc.date.available 2019-04-04T07:49:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3866
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η σχεδίαση, η μελέτη και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού καταστήματος με χρήση της πλατφόρμας Joomla. Στα παρακάτω κεφάλαια θα γίνει εκτενής ανάλυση του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται μια ιστοσελίδα με Joomla καθώς και οι όροι, οι περιορισμοί, οι απαιτήσεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πλατφόρμας αυτής. Ο ιστότοπος αυτός θα δίνει την δυνατότητα, ανάλογα με τον χρήστη και τα δικαιώματα του (διαχειριστής-καταναλωτής) να εισάγει προϊόντα, να τροποποιεί προϊόντα, να αγοράζει προϊόντα με διάφορους τρόπους, να διαχειρίζεται τις παραγγελίες του, να πραγματοποιεί και να ολοκληρώνει τις αγορές. Στην εφαρμογή αυτή υπάρχει μια βάση δεδομένων, που θα την διαχειριστούμε με MySQL, με διάφορες πληροφορίες για το κατάστημα. Για την δημιουργία του e-shop, χρησιμοποιήθηκε ένας web server, ο apache server, ο οποίος μας δίνει την δυνατότητα η εφαρμογή αυτή να λειτουργεί στο διαδίκτυο. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί κώδικας Php καθώς και Adobe Photoshop για το γραφικό περιβάλλον. el
dc.description.abstract The purpose of this thesis is the design, the study and the implementation of an online store using the Joomla platform. In the following chapters, there will be an extensive analysis of how a website is created with the use of Joomla, as well as the terms, limitations, requirements, advantages and disadvantages of this platform. This site will be able, depending on the user and his rights (manager-consumer), to import products, modify products, purchase products in various ways, manage orders, make and complete purchases. In this application there is a MySQL-managed database with various store information. To create the e-shop, we used a web server, the apache server, which enables us to run this application on the Internet. Php as well as Adobe Photoshop will also be used for the graphic environment. en
dc.format.extent 90 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ::ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ::ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ -- ΣΧΕΔΙΑΣΗ el
dc.subject TEICM::ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ el
dc.subject JOOMLA! (ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ) el
dc.subject TEICM::ΕΜΠΟΡΙΟ::ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ el
dc.subject.ddc 005.2762 el
dc.title Ανάπτυξη εφαρμογής e-commerce με την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου Joomla el
dc.title Development of an e-commerce using Joomla content management system en
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Joomla el
dc.subject.keyword Templates el
dc.subject.keyword Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου el
dc.subject.keyword Διαδικτυακή εφαρμογή el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό εμπόριο el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές