Σύστημα παραγγελιοληψίας: περίπτωση ΣΥ.ΦΑ

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Φωλίνας, Δημήτριος
dc.contributor.author Οικονόμου, Παναγιώτης
dc.date.accessioned 2018-10-09T13:52:40Z
dc.date.available 2018-10-09T13:52:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3723
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Ο κλάδος της υγείας, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του φαρμάκου, είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς, αυστηρούς και ταχύτατα εναλλασσόμενους σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τις φαρμακοβιομηχανίες έως το τελικό σημείο πώλησης που αποτελούν τα φαρμακεία. Ο βαθμός επηρεασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας προέρχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση από το προφίλ υγείας των ελλήνων το οποίο σε μια γενικότητα απεικονίζεται στις δημογραφικές τάσεις και στο δείκτη εξάρτησης. Έτσι, γίνεται αναφορά στη φαρμακευτική δαπάνη, στη φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και στην οικονομία. Μέσα από τους ορισμούς rebate και clawback φαίνεται πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα και πως επηρεάζει τις φαρμακοβιομηχανίες, τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία μέσα από τις συνεχόμενες υποτιμήσεις των φαρμάκων. Τέλος, αναδεικνύονται αντίστοιχα οι προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων μέσα από ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, με την χρήση συστημάτων παραγγελιοληψίας των φαρμακαποθηκών και των ανταγωνιστικών προβαδισμάτων που τους δίνουν από τη βέλτιστη χρησιμοποίηση αυτών. el
dc.format.extent 86 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ el
dc.subject ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ el
dc.subject.ddc 658.5 el
dc.title Σύστημα παραγγελιοληψίας: περίπτωση ΣΥ.ΦΑ el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Εφοδιαστική αλυσίδα el
dc.subject.keyword Σύστημα παραγγελιοληψίας el
dc.subject.keyword Φαρμακοβιομηχανία el
dc.subject.keyword Φαρμακαποθήκες el
dc.subject.keyword Φαρμακεία el
dc.subject.keyword Φαρμακευτική δαπάνη el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές