Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΕΡΩΔΙΟΣ» Α.Ε. με τη χρήση αριθμοδεικτών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μπογάς, Χρήστος
dc.contributor.author Παπαδόπουλος, Σάββας
dc.contributor.author Παπαγεωργίου, Γεώργιος
dc.date.accessioned 2015-03-09T13:32:22Z
dc.date.available 2015-03-09T13:32:22Z
dc.date.issued 2010-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/351
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.format.extent 84 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΕΡΩΔΙΟΣ» Α.Ε. με τη χρήση αριθμοδεικτών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομικές καταστάσεις el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword Επιχειρήσεις el
dc.subject.keyword ΕΡΩΔΙΟΣ Α.Ε. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές