Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης στο Νομό Σερρών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χαψά, Ξανθίππη
dc.contributor.author Καρκαλίδης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2017-12-20T08:01:24Z
dc.date.available 2017-12-20T08:01:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3359
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας, πέρα από τη θεωρητική και τη βιβλιογραφική προσέγγιση, είναι η διερεύνηση της κατάστασης της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό Σερρών. Για την έρευνα, κρίθηκε σκόπιμη η χρησιμοποίηση ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου, με συνδυασμό κλειστών και μερικώς κλειστών ερωτήσεων. Η έρευνα έτρεξε για ένα διάστημα δύο μηνών, όπου συγκεντρώθηκαν διακόσια (200) ερωτηματολόγια, πλήρως συμπληρωμένα, επεξεργάσιμα και αξιοποιήσιμα. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αποτελείται από ερωτώμενους-πολίτες της πόλης των Σερρών. Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων πιστεύει ότι η ανεργία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τις οικογενειακές σχέσεις. Επίσης, τα περισσότερα μορφωτικά εφόδια ωθούν στην εγκατάλειψη του τόπου κατοικίας και στην αναζήτηση εργασίας σε άλλους προορισμούς. Τέλος, μόνο στις μικρές ηλικίες υπάρχει η πεποίθηση ότι η ανεργία θα μειωθεί στο μέλλον, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι περισσότερο απαισιόδοξοι πάνω σε αυτό το θέμα. el
dc.format.extent 71 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΑΝΕΡΓΙΑ el
dc.subject TEICM::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ::ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject.ddc 331.137 el
dc.title Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης στο Νομό Σερρών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Δημόσιο χρέος el
dc.subject.keyword Ανεργία el
dc.subject.keyword Φτώχεια el
dc.subject.keyword Φοιτητές el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές