Διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα για εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσιμπίρης, Αλκιβιάδης
dc.contributor.author Νικολαϊδης, Μιχάλης
dc.date.accessioned 2017-11-28T14:49:59Z
dc.date.available 2017-11-28T14:49:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3280
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας υλοποιήθηκε η δημιουργία μιας διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας που ασχολείται με το αντικείμενο της συσταδοποίησης και πιο συγκεκριμένα με τους αλγόριθμους K-means, DBScan και Linkage. Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο αφορά τη δημιουργία της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων που θα περιέχονται όλα τα δεδομένα προς συσταδοποίηση και θα συνδέεται με την ιστοσελίδα, ενώ το δεύτερο αφορά την εκτέλεση των συσταδοποιήσεων μέσω του Matlab και την σύνδεση με την ιστοσελίδα και την βάση. Καθοριστικό ρόλο για την διαχείριση δεδομένων αποτελούν οι βάσεις δεδομένων διότι έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρουν οργάνωση στην αποθήκευση, τη διαχείριση και την ανάκτηση των πληροφοριών. Η συλλογή όλων των πληροφοριών που βρίσκονται στη βάση δεδομένων μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κρυφές και χρήσιμες πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται εξόρυξη δεδομένων (Data Mining). Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς όπως η οικονομία, με σκοπό για παράδειγμα τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των πελατών ή την ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης. Μέσω της διαδικασίας της συσταδοποίησης έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε δεδομένα με σκοπό να τα επεξεργαστούμε και να δημιουργήσουμε ομάδες βάση ομοιοτήτων και σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα. Το αποτέλεσμα θα είναι να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε όλη αυτή την τεράστια πληροφορία που διαθέτουμε σε μικρότερες ομάδες, ώστε υπάρξει καλύτερη κατανόηση. Στην μελέτη που ακολουθεί αναλύεται αρχικά η έννοια της εξόρυξης δεδομένων και στην συνέχεια η συσταδοποίηση με τις εφαρμογές της και η ανάλυση των αλγόριθμων που θα χρησιμοποιηθούν. Έπειτα περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας της εφαρμογής, καθώς και η σύνδεση μεταξύ ιστοσελίδας, βάσης δεδομένων και Matlab. Τέλος πραγματοποιείται πείραμα της εφαρμογής με σκοπό να δούμε ποιος αλγόριθμος μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, ανάλογα με τα δεδομένα που διαθέτουμε. el
dc.format.extent 132 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ::ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ::ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ -- ΣΧΕΔΙΑΣΗ el
dc.subject TEICM::ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ::ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ el
dc.subject.ddc 005.2762 el
dc.title Διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα για εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Εξόρυξη δεδομένων (Data mining) el
dc.subject.keyword Αλγόριθμοι K-means, DBScan και Linkage el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές