Η γεωθερμία στη νοτιοανατολική Ευρώπη και ο σχεδιαζόμενος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός δυαδικού κύκλου με εργαζόμενη ουσία το διοξείδιο του άνθρακα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κλεΐδης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Καραπέδης, Ιωάννης
dc.date.accessioned 2017-10-17T13:49:18Z
dc.date.available 2017-10-17T13:49:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3243
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Στη συγκεκριμένη πτυχιακή θα παρουσιαστεί επιγραμματικά η ιστορία της αξιοποίησης της γεωθερμίας από τον άνθρωπο και οι τρόποι με τους οποίους παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη γεωθερμία από πεδία χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας, με έμφαση στην υπό εξέλιξη τεχνολογία των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών χαμηλής ενθαλπίας δυαδικού κύκλου που χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα ως εργαζόμενη ουσία. Εν συνεχεία θα παρουσιαστεί το γεωθερμικό δυναμικό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και η χρήση της γεωθερμίας σε αυτές. Έμφαση θα δοθεί στο χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικό πεδίο του Σιδηροκάστρου, όπου υπάρχει η πρόταση δημιουργίας ενός ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού δυαδικού κύκλου με διοξείδιο του άνθρακα ως εργαζόμενη ουσία. Ακόμα, θα αναλυθούν τα οικονομικά στοιχεία που εμπλέκονται στην ανέγερση ενός τέτοιου σταθμού, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει. Τέλος, θα παρουσιαστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί γύρω από την πρόταση ανέγερσης του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Σιδηρόκαστρο, καθώς και μια πρώτη κοστολόγηση αυτής. el
dc.format.extent 110 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ el
dc.subject TEICM::ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ::ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ::ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ::ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ el
dc.subject.ddc 333.79 el
dc.title Η γεωθερμία στη νοτιοανατολική Ευρώπη και ο σχεδιαζόμενος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός δυαδικού κύκλου με εργαζόμενη ουσία το διοξείδιο του άνθρακα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Εναλλακτικές πηγές ενέργειας el
dc.subject.keyword Ηλεκτρική ενέργεια el
dc.subject.keyword Εναλλακτικές μορφές ενέργειας el
dc.subject.keyword Πηγές ενέργειας el
dc.subject.keyword Ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές