Παράρτημα (Ομιλίες, Ψήφισμα, Χαριστήριος τιμητική διάκριση Ι. Μητροπόλεως Σερρών-Νιγρίτης στην Εταιρία, Προσφώνηση και Αντιφώνηση)

Απόθεσις

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές