Ζήλος Παιδείας: Ημιγυμνάσιον Νιγρίτας 1921-1940 και Γυμνάσιον εν Νιγρίτη 1940-1944

Απόθεσις

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές