Συμβολή στον επισκοπικό κατάλογο της Μητροπόλεως Μελενίκου - Σιδηροκάστρου

Απόθεσις

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές