Δημογραφική διάρθρωση και οικιστική δομή της πόλης των Σερρών τον 15ο και 16ο αιώνα

Απόθεσις

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές