Συλλογές λαογραφικής ύλης από την περιοχή Σερρών στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)