Εκλιπούσαι σερραϊκαί φυσιογνωμίαι ΙΙ: επικήδειος λόγος επί τω θάνατω της Άννας Τριανταφυλλίδου: εκφωνηθείς τη 13 Ιουλίου 1960 εν τω Ιερώ Ναώ του Α' Νεκροταφείου Αθηνών

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)