Λόγος επιμνημόσυνος εις μνήμην Νίκου Παναγιώτου: εκφωνηθείς εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ Αγρινίου κατά την 14ην Ιουλίου 1957

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)