Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή των Σερρών του 1206 υπό του Βούλγαρου Ιωαννίτση

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)