Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: το Facebook ως μέσο διαφήμισης των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Φραγκίδης, Γαρύφαλλος
dc.contributor.author Ασλανίδου, Μελίνα
dc.contributor.author Σανοζίδου, Ευτυχία
dc.date.accessioned 2016-12-22T10:13:47Z
dc.date.available 2016-12-22T10:13:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2744
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Στον τομέα των επιχειρήσεων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων με στόχο την προσέγγιση των καταναλωτών και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, η διάδοση των στοιχείων της εταιρείας συνιστά έναν από τους βασικούς λόγους της κοινωνικής της δικτύωσης που αποσκοπεί στη δόμηση σχέσεων με τους καταναλωτές. Από την πλευρά του καταναλωτή, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις, του παρέχει τη δυνατότητα διατύπωσης της άποψής του και ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση της πληροφορίας, καλλιεργώντας την αίσθηση ότι μετέχει και ο ίδιος στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επηρεάζει τους υποψήφιους μελλοντικούς αγοραστές. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η δραστηριότητα πέντε ελληνικών επιχειρήσεων στο Facebook, κατόπιν τρίμηνης παρακολούθησης των κινήσεών τους. Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφημιστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επικοινωνήσουν με τους καταναλωτές-χρήστες. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημερώνουν πολύ συχνά την κατάστασή τους. Χρησιμοποιούν το Facebook καθημερινά και εντατικά, ώστε να ενημερώνουν τους υπάρχοντες πελάτες, να προσελκύουν νέους, να επικοινωνούν μαζί τους και να προωθούν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους. el
dc.description.abstract In the business sector, social media used within the marketing, sales, communication and public relations aimed at consumer approach and promote products and services. At the same time, the spread of the organization is one of the main reasons of social networking aimed at building relationships with consumers. From the consumer side, the use of social media by businesses, give him the opportunity to express its view and active participation in the information configuration, cultivating a sense that involved himself in business and influence prospective future buyers. The present study examined the activity of five Greek companies on Facebook, by tracking their movements. The purpose of this study is to investigate the way in which companies try to advertise on social media and communicate with consumers-users. The results show that companies place great emphasis on social media and update very often their status. Also, they use Facebook daily and intensively to inform existing customers, to attract new, to communicate with them and to promote their products/services. en
dc.format.extent 76 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ el
dc.subject.ddc 658.872 el
dc.title Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: το Facebook ως μέσο διαφήμισης των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Social media el
dc.subject.keyword Κοινωνικά δίκτυα el
dc.subject.keyword Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject.keyword Facebook el
dc.subject.keyword Marketing el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές