Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)