Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βράνα, Βασιλική
dc.contributor.author Δομουχτσή, Φωτεινή
dc.date.accessioned 2016-03-30T06:50:51Z
dc.date.available 2016-03-30T06:50:51Z
dc.date.issued 2016-01
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2403
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού διαδικτυακά σε εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ως Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.). Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία της πληροφόρησης τόσο μέσω της κοινοποίησης εκπαιδευτικών υπηρεσιακών εγγράφων, όσο και στην παροχή πληροφοριακού υλικού σχετικά με τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές επιλογές. Το προτεινόμενο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα είναι διαδραστικό, δηλαδή ο κάθε χρήστης του συστήματος θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π., προκειμένου να λάβει περαιτέρω διευκρινήσεις ή να λύσει πιθανές απορίες, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και ανάκτησης των διαφόρων πληροφοριών που τον αφορούν. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός του πληροφοριακού αυτού συστήματος. el
dc.format.extent 57 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ::ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ el
dc.subject TEICM::ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ::ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ el
dc.subject ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ el
dc.subject.ddc 658.4038 el
dc.title Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (ΣΕΠ) el
dc.subject.keyword Συμβουλευτική el
dc.subject.keyword Πληροφόρηση el
dc.subject.keyword Εκπαίδευση el
dc.subject.keyword Πληροφοριακό σύστημα el
dc.subject.keyword Ανάλυση el
dc.subject.keyword Σχεδίαση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές