Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος σε ανεμογεννήτριες με τριφασική γεννήτρια

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Καλπακτσόγλου, Δημήτριος
dc.contributor.author Γιωργάκη, Ιρίσα
dc.date.accessioned 2016-03-09T15:24:40Z
dc.date.available 2016-03-09T15:24:40Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2384
dc.description.abstract Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κατανάλωση όλο και περισσότερης ενέργειας παράλληλα όμως η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι κλιματολογικές αλλαγές μας οδήγησαν στο να στραφούμε προς τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες πέρα από την ενεργειακή κάλυψη που προσφέρουν δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε ώθηση στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, όπως και στην εξέλιξη των συστημάτων μετατροπής της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική και στην εμπορευματοποίηση των ανεμογεννητριών Στη διπλωματική αυτή εργασία θα μελετηθεί το κύκλωμα για βελτιστοποίηση του συντελεστή ισχύος σε Ανεμογεννήτριες με τριφασική ηλεκτρική γεννήτρια . Η μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί ως εξής : Στο πρώτο κεφάλαιο μελετούμε την αιολική ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες την αρχή λειτουργίας και τους τύπους. Στο δεύτερο κεφαλαίο εξετάζουμε γενικά τις σύγχρονες γεννήτριες με σκοπό την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τον ανεμογεννητριών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα ηλεκτρικά κυκλώματα L-C-R και στο συντονισμό τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετώνται οι εφαρμογές ηλεκτρονικών δικτύων σε ανεμογεννήτριες, καθώς και το ελεγχόμενο κύκλωμα πυκνωτών σε σειρά από εξαναγκασμένη μεταγωγή οπού και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης κάνοντας σύγκριση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα μας. el
dc.format.extent 55 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ::ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ el
dc.subject TEICM::ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ el
dc.subject.ddc 621.45 el
dc.title Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος σε ανεμογεννήτριες με τριφασική γεννήτρια el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Ανεμογεννήτριες el
dc.subject.keyword Ηλεκτρική γεννήτρια el
dc.subject.keyword Ηλεκτρικά κυκλώματα el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικά δίκτυα el
dc.subject.keyword Γεννήτριες el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές