Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08−03−2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β΄/20−03−2012) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής» − (MSc in Communication and Information Systems), με δύο κατευθύνσεις: α) Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialization) και β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialization)

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)