Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001 "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα"

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)