Μονάδες με βιοαέριο και μονάδες εκμετάλλευσης αποβλήτων (σκουπιδιών…)

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Οσσανλής, Ιωάννης
dc.contributor.author Αντωνάκου, Ευγενία
dc.contributor.author Μιχαηλίδου, Ελένη
dc.date.accessioned 2015-01-23T09:59:39Z
dc.date.available 2015-01-23T09:59:39Z
dc.date.issued 2009-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/21
dc.format.extent 103 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΒΙΟΑΕΡΙΟ el
dc.subject ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ el
dc.subject.ddc 665.776 el
dc.title Μονάδες με βιοαέριο και μονάδες εκμετάλλευσης αποβλήτων (σκουπιδιών…) el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Εκμετάλλευση αποβλήτων el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές