Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων»

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)