Η αποδοτικότητα των θυγατρικών εταιρειών της ALPHA BANK στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χουλιάρας, Βασίλειος
dc.contributor.author Καραγιάννη, Βενετία
dc.date.accessioned 2015-02-27T11:21:47Z
dc.date.available 2015-02-27T11:21:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/202
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η πτυχιακή αυτή εργασία ασχολείται με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών της Alpha Bank στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, για να εξεταστεί αν τελικά υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της μητρικής Alpha Bank, κατά την χρονική περίοδο του 2008-2010. Για την μέτρηση της αποδοτικότητας των θυγατρικών εταιρειών, χρησιμοποιήθηκε μία συγκεκριμένη μέθοδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η μέθοδο των αριθμοδεικτών και συγκεκριμένα των Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας, το θεωρητικό, αναφέρονται κάποια κύρια στοιχεία για την χρηματοοικονομική ανάλυση και αναλύονται οι έννοιες της αποδοτικότητας και των αριθμοδεικτών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, γίνεται μία επισκόπηση ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας, σχετικής με το θέμα μας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, γίνεται μία μικρή παρουσίαση της τράπεζας και έπειτα, μία διερεύνηση με την χρήση των αριθμοδεικτών, των πληροφοριών που αντλήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών της, ώστε να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα της πορείας της, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων της συγκεκριμένης μελέτης καθώς και η σύγκριση αυτών με τη σχετική βιβλιογραφία. el
dc.format.extent 50 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Η αποδοτικότητα των θυγατρικών εταιρειών της ALPHA BANK στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Τράπεζες el
dc.subject.keyword Θυγατρικές Εταιρείες el
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject.keyword Αποδοτικότητα el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword ALPHA BANK el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές