Επίδραση οικονομικής κρίσης στον κλάδο των εταιρειών παροχής logistics

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Φωλίνας, Δημήτριος
dc.contributor.author Μπακαλούμης, Δημήτριος
dc.contributor.author Τόλης, Ιωάννης
dc.date.accessioned 2015-09-21T16:19:33Z
dc.date.available 2015-09-21T16:19:33Z
dc.date.issued 2013-04
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1896
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει υποστεί σοβαρότατη επιδείνωση εξαιτίας της κρίσης. Αυτό έχει επηρεάσει εκτός των άλλων και την εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγοράς. Με σκοπό τον εντοπισμό των επιπτώσεων, την πρόβλεψη της κατάστασης και τους τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, διεξήχθει στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας έρευνα με μορφή ερωτηματολογίου. Το δείγμα αποτελείται από έντεκα εργαζόμενους σε πέντε εταιρείες logistics στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι βασικότερες γενικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση του κόστους και του ανταγωνισμού, ενώ από τις βασικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, περισσότερο έχουν πληγεί οι προμήθειες (συνεχής αξιολόγηση και αυστηρότερη επιλογή προμηθευτών) και η μεταφορά/ διανομή (σχεδιασμός δικτύου κοντά σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση και αναζήτηση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς). Επίσης έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ο διαμοιρασμός των πληροφοριών και η ανάπτυξη πρακτικών «just in time» από τις εταιρείες logistics. Ακόμη, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του μεταφορικού κόστους και αύξηση των λειτουργικών δαπανών, συρρίκνωση του κλάδου και περισσότερη απαίτηση για εξειδικευμένες υπηρεσίες, που θα οδηγήσει τις εταιρείες σε άμεση βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, μείωση ανθρώπινου δυναμικού και υπερωριών και σε μακροπρόθεσμη μείωση λειτουργικών δαπανών, αύξηση εσωτερικού ελέγχου και ευθυγράμμιση εφοδιαστικής αλυσίδας και στρατηγικής επιχείρησης. el
dc.format.extent 88 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject TEICM::ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ el
dc.subject.ddc 338.542 el
dc.title Επίδραση οικονομικής κρίσης στον κλάδο των εταιρειών παροχής logistics el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διοίκηση Logistics el
dc.subject.keyword 3PL logistics el
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές