Η εφοδιαστική αλυσίδα των χρωμάτων: μελέτη περίπτωσης ΧΡΩΤΕΧ

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βουλγαράκης, Νικόλαος
dc.contributor.author Βούτα, Ευγενία
dc.contributor.author Βούτα, Νικολέττα
dc.date.accessioned 2015-09-21T13:30:20Z
dc.date.available 2015-09-21T13:30:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1867
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με κύριο αντικείμενο την καταγραφή και αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών στη παραγωγική επιχείρηση ΧΡΩΤΕΧ. Ο σκοπός της εργασίας, είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις εσωτερικές διαδικασίες σε μία επιχείρηση παραγωγής χρωμάτων, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η εφοδιαστική αλυσίδα από τις προμήθειες και την παραγωγή μέχρι και την απελευθέρωσή του προϊόντος στους καταναλωτές. Η βιβλιογραφική επισκόπηση βασίστηκε σε δευτερογενή έρευνα σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας στο διαδίκτυο. Από την έρευνα, που διεξάχθηκε στο χώρο της επιχείρησης, αναδείχθηκαν υψηλές ανταγωνιστικές δυνατότητες αλλά συγχρόνως προβλήματα και δυσλειτουργίες τα οποία η εταιρεία καταβάλει προσπάθειες να απαλείψει. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσα από συνεντεύξεις με στελέχη της εταιρείας που κατέχουν θέσεις κλειδιά στην επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό αντλήθηκαν στοιχεία για τα ισχυρά και αδύνατα σημεία των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζει η επιχείρηση καθώς και για τις συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλονται για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό τους. el
dc.format.extent 154 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ::ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ el
dc.subject.ddc 658.5 el
dc.title Η εφοδιαστική αλυσίδα των χρωμάτων: μελέτη περίπτωσης ΧΡΩΤΕΧ el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Logistics el
dc.subject.keyword Εσωτερικές διαδικασίες el
dc.subject.keyword Εφοδιαστική αλυσίδα el
dc.subject.keyword Παραγωγή el
dc.subject.keyword Καταναλωτές el
dc.subject.keyword Ποιοτική έρευνα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές