Ηλεκτρονικό εμπόριο και marketing

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μαντζάρης, Ιωάννης
dc.contributor.author Ζήση, Αικατερίνη
dc.contributor.author Μουστάκα, Ειρήνη
dc.date.accessioned 2015-02-26T11:43:45Z
dc.date.available 2015-02-26T11:43:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/178
dc.description JEL Classification: M31 el
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει με ένα αντικείμενο το οποίο κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, σε μια σημαντική πτυχή της ανθρώπινης καθημερινότητας, όπως είναι η κατανάλωση. Ο γρήγορος ρυθμός της ζωής σε συνδυασμό με την ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου, έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος επιδιώκει διακαώς να εξοικονομήσει χρόνο. Επίσης οι ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις που πάντοτε εξελίσσονταν γύρω μας έχει συμβάλει στην δημιουργία της ανάγκης του ανθρώπου για εξοικονόμηση χρημάτων. Οι δυο αυτές μεταβλητές, όταν υπολογιστούν και εφαρμοστούν στον δύσκολο πολύπλοκο και απαιτητικό τομέα της κατανάλωσης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν δεν υπήρχε κάποια διαφοροποίηση στην πραγματικότητα η οποία ίσχυε στο παρελθόν, ο άνθρωπος θα δυσκολευόταν να συμβαδίσει με τα καινούρια δεδομένα. Αυτός είναι και ουσιαστικά ο σκοπός του ηλεκτρονικού εμπορίου, να μειώσει το χρόνο που απαιτείται για να γίνει μια αγορά, αλλά και να ελαχιστοποιήσει την τιμή των αγαθών που επιθυμούν οι καταναλωτές. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί παρακλάδι και φυσική συνέχεια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα από την τριβή που είχαμε με το αντικείμενο και την ουσία της εν λόγω εργασίας, πιστεύουμε ότι έχουμε γίνει σοφότεροι και πιο άρτια καταρτισμένοι σε γνωστικό επίπεδο, γύρω από μια πραγματικότητα η οποία πλέον βρίσκεται παντού γύρω μας. el
dc.description.abstract The theme of this work is very interesting because it's about a subject that is gaining more and more ground on a major aspect of human daily life, such as consumption. The fast pace of life in conjunction with the need to save time, it has created such a framework within which man seeks earnestly to save time. Also, the rapid economic development that has always evolved around us has contributed to the creation of the human need to save money. These two variables when calculated and applied to difficult complex and demanding field of consumption, we can understand that if there was some variation in the reality that true in the past, man would struggle to keep up with the new data. This is essentially the purpose of electronic commerce, to reduce the time required to make a purchase, but also to minimize the price of goods that consumers want. The aim of this thesis is to create a comprehensive and clear picture about e-commerce and e-marketing, which is essentially a natural offshoot and continuation of ecommerce. Through attrition we had with the object and substance of this work, we believe that we have become wiser and more well-trained in cognitive level, around a reality that now is everywhere around us. en
dc.format.extent 89 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ el
dc.subject ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ el
dc.subject.ddc 658.84 el
dc.title Ηλεκτρονικό εμπόριο και marketing el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό εμπόριο el
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Διαδίκτυο el
dc.subject.keyword Τεχνολογία el
dc.subject.keyword E-Commerce el
dc.subject.keyword Electronic marketing el
dc.subject.keyword Internet el
dc.subject.keyword Technology el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές