Μεταβολή στόλου αυτοκίνητων οχημάτων κατά την τελευταία δεκαετία στο αστικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και επιπτώσεις αυτού στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Στογιαντζίκης, Ηλίας
dc.contributor.author Αλβανούδης, Αθανάσιος
dc.contributor.author Βράνος, Μιχαήλ
dc.date.accessioned 2015-01-22T10:10:58Z
dc.date.available 2015-01-22T10:10:58Z
dc.date.issued 2009-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/16
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Θεσσαλονίκης την δεκαετία 1999-2008 και η συσχέτιση της με την μεταβολή του στόλου οχημάτων, εμβαθύνοντας στον τρόπο παραγωγής ρύπων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης καθώς και δημιουργώντας μία τεχνική μελέτη αξιοποιώντας τις μετρήσεις του εθνικού δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την τελευταία δεκαετία. Η εργασία ξεκίνα με μια μικρή εισαγωγή η οποία δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να εξοικειωθεί με τον όρο ατμοσφαιρική ρύπανση. Επίσης παρατίθενται και ένα σύντομο ιστορικό της. Έπειτα ακολουθούν τέσσερα κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση της δομής και της σύστασης της ατμόσφαιρας. Ακόμη γίνεται λεπτομερής ανάλυση του κάθε ρύπου ως προς την χημική του σύσταση, την προέλευση του καθώς και τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία, τα ζώα και το περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή της λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, όπως και αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο παράγονται οι ρύποι από τις συγκεκριμένες μηχανές. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από την σύσταση τεχνικής έκθεσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση της Θεσσαλονίκης την δεκαετία 1999-2008, με αξιοποίηση των μετρήσεων του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, εκτός από πίνακες αποτελεσμάτων παρατίθενται και συγκεντρωτικά διαγράμματα τα οποία δείχνουν την εξέλιξη του εκάστοτε ρύπου την τελευταία δεκαετία. Ακόμη γίνεται σύγκριση των τιμών των ρύπων με τη ισχύουσα νομοθεσία. Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως στόχο, την κατανόηση των αιτιών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την πρόταση λύσεων για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης γενικά, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για την μείωση της ρύπανσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας κ. Στογιαντζίκη Ηλία για την βοήθεια που μας προσέφερε αλλά και την αμέριστη συμπαράστασή του. Οι συμβουλές του και η καθοδήγησή του ήταν καταλυτικό στοιχείο στην εκπόνηση της παρακάτω πτυχιακής εργασίας. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους καθηγητές μας του τμήματος μηχανολογίας του Α.Τ.Ε.Ι Σερρών για τις πολύτιμες γνώσεις που μας μετέδωσαν κατά την φοίτηση μας el
dc.format.extent 208 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ -- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ -- ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ -- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ el
dc.subject.ddc 629.2528 el
dc.title Μεταβολή στόλου αυτοκίνητων οχημάτων κατά την τελευταία δεκαετία στο αστικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και επιπτώσεις αυτού στην ατμοσφαιρική ρύπανση el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Αυτοκίνητα el
dc.subject.keyword Οχήματα el
dc.subject.keyword Ατμοσφαιρική ρύπανση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές