Ανάπτυξη λογισμικού για την αυτόματη δημιουργία WEBSITE , MAIL , DIALIN πρόσβασης σε κόμβο ίντερνετ σε περιβάλλον LINUX.

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χουβαρδάς, Βασίλειος
dc.contributor.author Κοτσάνπαπας, Γεώργιος
dc.contributor.author Φύσαρης, Γεώργιος
dc.date.accessioned 2015-06-12T16:51:38Z
dc.date.available 2015-06-12T16:51:38Z
dc.date.issued 1000
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1262
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Με βάση μια υφιστάμενη υποδομή ενός ΚΟΜΒΟΥ INTERNET, εγκαταστημένου σε ένα σύγχρονο PC, εγκαθίστανται και παρέχονται όλες οι βασικές υπηρεσίες ενός "Μικρού" ISP με βάση το λειτουργικό Linux. Ο εν λόγω ISP Server λειτουργεί αλλά δεν παρέχει αυτόματα τις αναφερθείσες υπηρεσίες on-line. Συγκεκριμένα ο ιντερνετικός χρήστης εισάγει ένα περιορισμένο αριθμό στοιχείων στο Server και του αποδίδονται αυτόματα οι υπηρεσίες: • Dial In Λογαριασμός. • Προσωπική Ιστοσελίδα (virtual host & dns entry). • FTP Λογαριασμός για την ενημέρωση της προσωπικής Ιστοσελίδας. • Email Λογαριασμός με δυνατότητα προσπέλασης από Web (webmail), IMAP, POP3. Οι υπηρεσίες αυτές επιβεβαιώνονται επί τόπου. Η γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να είναι Shell Scripting,Python, PERL, PHP, C & MySQL. Οι υπηρεσίες αυτές, παρέχονται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πέραν του οποίου παύουν αυτόματα να ισχύουν για το συγκεκριμένο χρήστη. κα πρέπει να διατηρείται μια βάση δεδομένων MYSQL ώστε να επιτρέπεται στο χρήστη να διορθώσει τα στοιχεία του και να ανανεώσει το λογαριασμό του σε περίπτωση που έχει λήξει. Δε θα επιτρέπεται επίσης να υπάρχουν διπλές εγγραφές. Η εγγραφή και η παροχή των υπηρεσιών για ένα χρονικό διάστημα επιβεβαιώνονται με την κατάθεση ενός ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας. Επίσης οι υπηρεσίες προσφέρονται με βάση ένα τιμολόγιο. el
dc.format.extent 105 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ::ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ el
dc.subject TEICM::ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ)::LINUX el
dc.subject.ddc 005.74 el
dc.title Ανάπτυξη λογισμικού για την αυτόματη δημιουργία WEBSITE , MAIL , DIALIN πρόσβασης σε κόμβο ίντερνετ σε περιβάλλον LINUX. el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Internet el
dc.subject.keyword Διαδίκτυο el
dc.subject.keyword Ιστοσελίδες el
dc.subject.keyword Website el
dc.subject.keyword Λειτουργικά συστήματα el
dc.subject.keyword Dial In el
dc.subject.keyword FTP el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο el
dc.subject.keyword Email el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές