Το κυκλοφοριακό της πόλης της Λάρισας σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Καριώτης, Γεώργιος
dc.contributor.advisor Παναγιωτόπουλος, Ελευθέριος
dc.contributor.author Αφένδρα, Ειρήνη
dc.contributor.author Κουτίνα, Μαρία
dc.date.accessioned 2015-06-08T13:18:29Z
dc.date.available 2015-06-08T13:18:29Z
dc.date.issued 2007-04
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1126
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και θα σας παρουσιάσουμε αφορά ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί μεγάλα αστικά κέντρα και δεν είναι άλλο από το κυκλοφοριακό. Εμείς μελετήσαμε και εξετάσαμε όλες τις παραμέτρους που συσχετίζονται με το πρόβλημα θέτοντας μια ακόμη παράμετρο τα τροχαία ατυχήματα. Τι συμβαίνει και καθημερινά στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και έχουν καταγράφει αρκετά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια; Γι΄ αυτό το λόγο και η μελέτη που κάναμε αφορά ¨Το Κυκλοφοριακό της Λάρισας σε σχέση με τα Τροχαία Ατυχήματα¨. Στόχος μας ήταν να εντοπιστεί το πρόβλημα που δημιουργεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα καθώς και να εντοπιστούν οι αιτίες που ευθύνονται για τα οδικά τροχαία ατυχήματα. Για τον λόγο αυτό απευθυνθήκαμε σε μια σειρά από αρμόδιους φορείς προκείμενου να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα δεδομένα για την εργασία μας. Πρώτη μας κίνηση ήταν η επίσκεψη στον δήμο Λαρισαίων, απευθυνθήκαμε στο γραφείο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απ΄ όπου και πήραμε μια σειρά από στοιχεία. Αυτά αφορούσαν την κατάσταση του οδοστρώματος, την σήμανση και σηματοδότηση, κυκλοφορία πεζών, μετακινήσεις των κατοίκων της πόλης κ.α. Στη συνεχεία απευθυνθήκαμε στο τμήμα οδικών τροχαίων ατυχημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης όπου και παραλάβαμε τα τροχαία ατυχήματα των πέντε τελευταίων ετών που αφορούν τα έτη από 2000 έως 2005. Για την καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και παρουσίαση του προβλήματος και την εμφανιση των τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στη διάθεση μας, μας παραχώρησαν από το γραφείο Τοπογραφικών εφαρμογών σχεδίου πόλεως και κτηματολογίου έναν ενιαίο χάρτη σε σύστημα προβολής ΗΑΤΤ, σε κλίμακα 1:1 ώστε να τοποθετήσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Αφού συλλέξαμε τα στοιχεία επικεντρωθήκαμε στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων ώστε να εισάγουμε σε αυτή τα τροχαία ατυχήματα και να μπορούμε στην συνεχεία να τα επεξεργαστούμε. Η βάση αυτή επικέντρωσε την ερευνά μας σε κάποιες κεντρικές οδούς όπου ο αριθμός τον ατυχημάτων ήταν αρκετά μεγάλος. Η άμεση εισαγωγή των δεδομένων από τη βάση στο χάρτη ήταν αδύνατη για τον λόγο αυτό επεξεργαστήκαμε το ψηφιακό αρχείο με τη χρήση του AutoCAD απομονώσαμε πληροφορίες αφού ο χάρτης ήταν ομαδοποιημένος αλλάξαμε και δημιουργήσαμε layers, κλείσαμε κάποια οικοδομικά τετράγωνα και αφαιρέσαμε γραμμές των οποίων η χρήση δεν αποσκοπούσε κάπου. Τέλος χρησιμοποιήσαμε τη γραμματοσειρά GR. για την εμφανιση της ονοματολογίας των οδών. Έπειτα από την επεξεργασία του χάρτη και πριν την εισαγωγή των τροχαίων ατυχημάτων επισκεφτήκαμε τα σημεία στα οποία εντοπίσαμε ένα μεγάλο αριθμό ατυχημάτων για την καταγραφή και την επισήμανση των φωτεινών σηματοδοτών όπου υπάρχουν , της ροής καθώς και την συλλογή φωτογραφικού υλικού από τις οδούς. Προκείμενου να εισαχθούν τα τροχαία ατυχήματα στον χάρτη και για την αποφυγή διπλής εμφάνισης κάποιου ατυχήματος κρίθηκε αναγκαίο να ομαδοποιηθούν ανά κόμβο και ανά οδό. Έπειτα δημιουργήσαμε ένα layer με το όνομα ατυχήματα. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε ένα άλλο αρχείο του AutoCAD στο οποίο εισάγαμε τους φωτεινούς σηματοδότες και την ροή με την δημιουργία των αντίστοιχων layerς. Τέλος και σε ότι αφορά την επεξεργασία ταυτίσαμε τον χάρτη που περιέχει τα τροχαία ατυχήματα με τον χάρτη των φωτεινών σηματοδοτών για να έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα σημεία όπου υπάρχει η συγκέντρωση των ατυχημάτων και να είναι πιο ευδιάκριτο εάν το ατύχημα έχει συμβεί σε κόμβο με υπάρχουσα φωτεινή σηματοδότηση, η ροή του δρόμου κτλ. Έχοντας μια εικόνα στο μυαλό μας από το χάρτη που εμφάνιζε τα σημεία και την μορφή των ατυχημάτων, η ερευνά έπρεπε να περάσει στο θεωρητικό μέρος που αφορούσε στον εντοπισμό στοιχείων μέσα από τα τεύχη που είχαμε νωρίτερα παραλάβει από τον Δήμο, από άρθρα του τοπικού τύπου για την υφισταμένη κατάσταση της πόλης μέσα από μελέτες που είχαν γίνει. Εντοπίσαμε και συλλέξαμε πληροφορίες για την κατάσταση του οδοστρώματος, την υπάρχουσα σήμανση και σηματοδότηση, την κυκλοφορία των πεζών και των δίκυκλων. Προχωρήσαμε στον εντοπισμό των παραγόντων των τροχαίων ατυχημάτων και καταλήξαμε να τους κατατάξουμε σε δυο κατηγόριες: α) Τεχνικοί Παράγοντες και β) Ανθρώπινοι Παράγοντες. Στους τεχνικούς παράγοντες η ευθύνη εντοπίζεται σε παραλείψεις ή λανθασμένες επιλογές τοποθέτησης κάποιων αντικειμένων, είτε αυτά είναι κάποιες κολώνες της ΔΕΗ, κάδοι σκουπιδιών ή δέντρα που εμποδίζουν την ορατότητα. Ακόμη, η κακή ρύθμιση της κυκλοφορίας, η κακοτεχνία του οδοστρώματος, η έλλειψη επαρκούς δημοτικού φωτισμού, τα φυσικά εμπόδια, τα σταθερά αντικείμενα, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η έλλειψη διαβάσεων πεζών και η επικίνδυνοι στένωση των δρόμων είναι κάποιοι από τους παράγοντες που εντοπίσαμε και αναλύσαμε. Ο ανθρώπινος παράγοντας συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία ενός ατυχήματος αφού αρκετές είναι οι φορές που κάποιος οδηγός παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οδηγεί σε κατάσταση μέθης, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, οδηγεί κάνοντας ταυτόχρονα χρήση του κινητού τηλεφώνου ή ακόμη δεν είναι αρκετά έμπειρος ή ανήλικος, δεν φροντίζει να κάνει τακτικούς τεχνικούς έλεγχους στο όχημα με αποτέλεσμα να το καθιστά επικίνδυνο. Άλλος ένας παράγοντας είναι και οι παραβάσεις που εμφανίζεται να συμβαίνουν και από τα οχήματα μεγάλου μήκους. Για την διευκόλυνση της καταγραφής των τροχαίων ατυχημάτων οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν δυο δελτία. Το ένα είναι το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος που αφορά της υλικές ζημιές και το δεύτερο το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος. Αυτά τα έντυπα τα παραλάβαμε και εμείς και μετά την ανάλυση των ερωτημάτων που περιέχουν και καλούνται οι αρμόδιοι να συμπληρώσουν για να παρουσιάσουν τον τόπο, τον χρόνο, το είδος, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και το αποτέλεσμα. Συμπληρώσαμε και εμείς αντίστοιχα τα δελτία ένα για ένα ατύχημα στο οποίο υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές και ένα για ένα ατύχημα ανάμεσα σε ένα ΙΧ με πεζό. Στη συνεχεία, εφόσον είχαμε μια σαφή εικόνα για τα σημεία που εμφανίζουν μεγάλη συγκέντρωση συμβάντων αρχίσαμε να περιγράφουμε την κάθε οδό ξεχωριστά. Οι οδοί που παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία μας και επικεντρωθήκαμε σ΄ αυτές είναι η Ιωαννίνων, Λαγού, Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδιτσης, Φαρσάλων και Βόλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και κάποιοι κομβόι των οδών αυτών που εμφάνιζαν μεγάλη συγκέντρωση ατυχημάτων, παρότι υπήρχε η απαραίτητη σήμανση. Με την βοήθεια της παραπάνω ανάλυσης και της βάσης δεδομένων ήμασταν σε θέση να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να τα ενδυναμώσουμε με τα αποτελέσματα των στατιστικών διαγραμμάτων που προέκυψαν από την βάση δεδομένων και αφορούν ατυχήματα ανά οδό, ανά κόμβο, το είδος του ατυχήματος, τα αιτία και τέλος τις κατηγόριες των συμβάντων. Μετά το τέλος της ερευνάς και τον εντοπισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην δημιουργία και ίσως στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, ήμασταν σε θέση να προτείνουμε κάποιες λύσεις που δεν θα έλυναν εντελώς το πρόβλημα αλλά θα συνέβαλλαν στην διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων σε σημεία που εντοπίζεται το πρόβλημα, όπως επίσης και στην σωστή ενημέρωση των οδηγών και των πολιτών. Έπειτα δημιουργήσαμε έναν χάρτη προτάσεων στον οποίο και τις απεικονίσαμε. el
dc.format.extent 51 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ el
dc.subject.ddc 711 el
dc.title Το κυκλοφοριακό της πόλης της Λάρισας σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Οδική ασφάλεια el
dc.subject.keyword Κυκλοφοριακό πρόβλημα el
dc.subject.keyword Τεχνικές αστοχίες el
dc.subject.keyword Πολεοδομικές αστοχίες el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές