Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κράτος
dc.date.accessioned 2016-04-13T13:01:16Z
dc.date.available 2016-04-13T13:01:16Z
dc.date.issued 2015-12-16
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2495
dc.format.extent 64 el
dc.title Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων el
dc.type Διοικητικό έγγραφο el
dc.subject.keyword Δάνεια el
dc.subject.keyword Μισθοί και ημερομίσθια el
dc.subject.keyword Βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων el
dc.subject.keyword Παροχές εργαζομένων el
dc.subject.keyword Υπερωριακή απασχόληση el
dc.subject.keyword Νόμος 4354/2015 el
dc.administrative.type Νόμος
dc.administrative.place Αθήνα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record