Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κράτος
dc.date.accessioned 2016-04-11T15:50:34Z
dc.date.available 2016-04-11T15:50:34Z
dc.date.issued 2015-05-11
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2479
dc.format.extent 28 el
dc.title Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις el
dc.type Διοικητικό έγγραφο el
dc.subject.keyword Νόμος 4325/2015, παρ. 4 του άρθρου 26 μετατάξεις el
dc.subject.keyword Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων el
dc.subject.keyword Μετατάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων el
dc.administrative.type Νόμος
dc.administrative.place Αθήνα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record