Έγκριση ροών και πολιτικών απόθεσης πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.author ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
dc.date.accessioned 2016-04-11T14:01:12Z
dc.date.available 2016-04-11T14:01:12Z
dc.date.issued 2016-03-30
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2462
dc.description Το πλήρες κείμενο του διοικητικού εγγράφου ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.format.extent 2 el
dc.title Έγκριση ροών και πολιτικών απόθεσης πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο el
dc.type Διοικητικό έγγραφο el
dc.subject.keyword Πτυχιακές φοιτητών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.subject.keyword Έγκριση απόθεσης πτυχιακών el
dc.subject.keyword Λειτουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου el
dc.subject.keyword Ιδρυματικό Αποθετήριο el
dc.subject.keyword Απόφαση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.administrative.type Απόφαση
dc.administrative.place Σέρρες el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record