Έγκριση ροών και πολιτικών απόθεσης πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.author ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
dc.date.accessioned 2016-04-11T13:35:28Z
dc.date.available 2016-04-11T13:35:28Z
dc.date.issued 2016-03-08
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2460
dc.description Το πλήρες κείμενο του διοικητικού εγγράφου ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.format.extent 1 el
dc.title Έγκριση ροών και πολιτικών απόθεσης πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο el
dc.type Διοικητικό έγγραφο el
dc.subject.keyword Πτυχιακές φοιτητών Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης el
dc.subject.keyword Έγκριση απόθεσης πτυχιακών el
dc.subject.keyword Λειτουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου el
dc.subject.keyword Ιδρυματικό Αποθετήριο el
dc.subject.keyword Απόφαση Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.administrative.type Απόφαση
dc.administrative.place Κιλκίς el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record