Κοινοπραξία ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία για συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δέρβου, Κλωντίνη
dc.contributor.author Τζεδάκη, Σάσα
dc.contributor.author Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
dc.contributor.author Συνέλλη, Κατερίνα
dc.date.accessioned 2015-07-09T07:25:35Z
dc.date.available 2015-07-09T07:25:35Z
dc.date.issued 2003-11-12
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1639
dc.description.abstract Το Νοέμβριο του 1998 η Kοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπογράφει την πρώτη συμφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδονται από τον οίκο Elsevier. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, όλα τα μέλη της Kοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις έντυπες συνδρομές τους σε 13 από τους μεγαλύτερους εκδότες επιστημονικών περιοδικών. Η πρόσβαση στην πληροφορία πλέον παρέχεται μόνο ηλεκτρονικά, αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των εκδοτών και της Κοινοπραξίας. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι μια συνοπτική περιγραφή της πορείας του έργου μέχρι σήμερα. Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία βρισκόμαστε σε μία χρονική στιγμή, η οποία μας επιτρέπει να αποτιμήσουμε τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και να σχεδιάσουμε ασφαλέστερα τη δράση μας για τα επόμενα χρόνια. el
dc.description.abstract In November 1998 Heal-link signed the first license agreement for electronic access to Elsevier’s publications through ScienceDirect. Five years later, all members of HEAL-link (the Consortium of the Greek Academic Libraries) cancelled all their print subscriptions to 13 major publishers and moved to electronic. The access to the information is now provided only online. Five years after the first agreement we can evaluate the benefits of the collaboration within Greek Academic and Research Libraries and plan a strategy for access to scientific information in the years to come. en
dc.format.extent 7 el
dc.language.iso el el
dc.title Κοινοπραξία ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία για συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης el
dc.type Πρακτικά συνεδρίων el
dc.conference.information Σέρρες, Νοέμβριος 12-14, 2003 el
dc.conference.name Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα όρια: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών el
dc.conference.publisher Τ.Ε.Ι. Σερρών, Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης el
dc.subject.keyword Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες el
dc.subject.keyword Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών el
dc.subject.keyword Διαχείριση Συλλογών el
dc.subject.keyword Academic Libraries el
dc.subject.keyword Consortium el
dc.subject.keyword Collection Management el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record