Χρηματοοικονομική ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρήση αριθμοδεικτών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Δρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.author Χατζηγιακτσίδης, Ιωάννης
dc.date.accessioned 2015-05-27T15:41:38Z
dc.date.available 2015-05-27T15:41:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/992
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η εργασία αναφέρεται στη σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ειδικότερα στην ανάλυση της ανώνυμης εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μέσω της χρήσης των αριθμοδεικτών. Στο θεωρητικό μέρος, ορίζονται με ακρίβεια οι διάφοροι αριθμοδείκτες και περιγράφονται τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους. Στο πρακτικό μέρος, αρχικά παρατίθενται οι πίνακες Ισολογισμού και οι Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας για τις χρονιές 2008-2011, οπότε και καταρτίζονται οι διάφοροι αριθμοδείκτες. Στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφοροι αριθμοδείκτες διαχρονικά οπότε (4 χρόνια) και ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα, στα οποία οδηγούμαστε σχετικά με την οικονομική κατάσταση και δραστηριότητα της εταιρείας. el
dc.description.abstract The thesis refers to financial analysis and more specifically it deals with the analysis of Company E.Y.A.T.H. by the use of ratios. The theoretical part of this paper analyzes in detail the various ratios by describing their advantages, their use, their results that come from their evolution over the time and it and continues with a general description of the company and the group. The practical part of this paper lists the balance sheets and statements of results of both the company and the group from 2008 up to 2011 in order to draw ratios. What is more, the thesis examines the evolution of these ratios during the four years mentioned before and it concludes with the findings which led on , the company’s and the group’s, financial position and business. en
dc.format.extent 70 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject TEICM::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ::ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject TEICM::ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ::ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρήση αριθμοδεικτών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword Ισολογισμός el
dc.subject.keyword Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες ρευστότητας el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές