Επιχειρηματικό σχέδιο επιχείρησης διαμόρφωσης προσόψεων κτιρίων (Façade Engineering)

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Καρανάσιος, Νικόλαος
dc.contributor.author Σαλβάνου, Ευσταθία
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:31:04Z
dc.date.available 2015-05-27T12:31:04Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/988
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης διαμόρφωσης προσόψεων κτιρίων (Façade Engineering). Στόχος είναι η εφαρμογή νέου στρατηγικού σχεδιασμού με σκοπό την έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών. Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η επιχειρησιακή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω κατάλληλων εργαλείων μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και τη δημιουργία ενός πλάνου μάρκετινγκ. Τα κύρια ευρήματα είναι η δημιουργία του οριστικού επιχειρησιακού μοντέλου και η σύνταξη του σχεδίου μάρκετινγκ (έρευνα αγοράς, swot analysis, pest analysis, κίνδυνοι, οικονομικές αναλύσεις, ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος). Το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τη δημιουργία νέας δραστηριότητας. Το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο προσφέρει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των αδυναμιών και των μειονεκτημάτων και της μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων και των (ανταγωνιστικών) πλεονεκτημάτων της επιχείρησης. el
dc.format.extent 58 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 658.4012 el
dc.title Επιχειρηματικό σχέδιο επιχείρησης διαμόρφωσης προσόψεων κτιρίων (Façade Engineering) el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Επιχειρηματικό σχέδιο el
dc.subject.keyword Επιχειρηματικότητα el
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Επιχείρηση διαμόρφωσης προσόψεων κτιρίων el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές