Αξιολόγηση επιπτώσεων της λειτουργίας του ΤΕΙ Σερρών στην τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παπαγιαννάκης, Απόστολος
dc.contributor.author Βάκαλος, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned 2015-03-23T16:38:23Z
dc.date.available 2015-03-23T16:38:23Z
dc.date.issued 2011-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/520
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Με αφορμή την αναμενόμενη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των χωροταξικών και λειτουργικών αναδιαρθρώσεων που σχεδιάζονται για τα περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθίσταται ενδιαφέρον να εξεταστούν και να αξιολογηθούν, με επιστημονικές και αναλυτικές μεθόδους, οι επιπτώσεις της λειτουργίας του ΤΕΙ Σερρών στην τοπική και περιφερειακή επιστημονική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Τα σημαντικά ζητήματα που είναι χρήσιμο να διερευνηθούν είναι τα ακόλουθα: Η τοπική κοινωνία αξιοποιεί επαρκώς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η παρουσία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος στην περιοχή; Υπάρχουν επιδράσεις στην απασχόληση της περιοχής και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας του ιδρύματος για επενδύσεις; Υπάρχει ενίσχυση της κατανάλωσης και της ενεργού ζήτησης; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, οι ευκαιρίες και οι απειλές για το ίδρυμα ; Στην εργασία γίνεται μία ιστορική αναδρομή της ίδρυσης και λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Εξετάζονται οι λόγοι που οδηγούν στην ίδρυση και λειτουργία νέων ιδρυμάτων, οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για την ομαλή τους λειτουργία καθώς και τα κριτήρια επιλογής του τόπου εγκατάστασης ενός ιδρύματος. Ερευνάται βιβλιογραφικά εάν έχουν γίνει στο παρελθόν ανάλογες μελέτες, σε ποια θέματα προσπάθησαν να απαντήσουν, ποιες μεθόδους χρησιμοποίησαν και σε ποια συμπεράσματα κατέληξαν. Γίνεται αναφορά στην ιστορία του Τ.Ε.Ι. Σερρών από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, εξετάζονται τόσο οι υποδομές του ιδρύματος, (κτίρια, εξοπλισμός, έμψυχο δυναμικό) όσο και τα οικονομικά του στοιχεία, με σκοπό να γίνει αντιληπτή η αναπτυξιακή και οικονομική διάσταση της ύπαρξής του. Παρουσιάζονται προηγούμενες έρευνες οι οποίες εξετάζουν το θεσμό της πρακτικής άσκησης των φοιτητών αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων. Μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα 817 φοιτητών, επιχειρήθηκε η εξαγωγή, με επιστημονικό τρόπο, συμπερασμάτων που αφορούν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών του ιδρύματος. Η συγκεκριμένη έρευνα κατάφερε να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά της φοίτησης, τις συνθήκες και τις καθημερινές συνήθειες διαβίωσης, και την καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών στην πόλη των Σερρών. Στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τέθηκαν, είδαμε ότι η αύξηση της κατανάλωσης και της ενεργούς ζήτησης, είναι αυταπόδεικτες. Στην εργασία εξετάζονται συγκεκριμένες δαπάνες των φοιτητών όπως στέγαση, διασκέδαση, τουρισμός κλπ. Η σύνδεση του ιδρύματος με την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας , μπορεί να αποδειχθεί από την αύξηση των μελετών που αναλαμβάνει το ίδρυμα, είτε για λογαριασμό επιχειρήσεων, είτε για φορείς. Η εμπιστοσύνη όλων των φορέων προς τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματος, αποδεικνύεται με τις συνεργασίες που το ΤΕΙ Σερρών υλοποιεί καθημερινά. Είναι όμως απαραίτητες περαιτέρω έρευνες για την επιστημονική αποτίμηση και την ποσοτικοποίηση της συμβολής του Ιδρύματος στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι το Τ.Ε.Ι. Σερρών στηρίχθηκε αλλά και στήριξε την ανάπτυξη της περιοχής τόσο σε οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό τομέα. Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η παρουσία του Τ.Ε.Ι. Σερρών μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία και να επηρεάσει την ανάπτυξη μόνο επικουρικά, αφού δεν μπορεί να λογίζεται σαν ο ένας και μοναδικός πόλος ανάπτυξης της περιοχής. el
dc.format.extent 105 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΕΛΛΑΔΑ) el
dc.subject ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΩΤΑΤΗ -- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ el
dc.subject ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΩΤΑΤΗ -- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ el
dc.subject.ddc 378.495 el
dc.title Αξιολόγηση επιπτώσεων της λειτουργίας του ΤΕΙ Σερρών στην τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.contributor.master Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword ΤΕΙ Σερρών el
dc.subject.keyword Λειτουργία el
dc.subject.keyword Τοπική Ανάπτυξη el
dc.subject.keyword Τοπική οικονομία el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές