Η χρηματοπιστωτική κρίση (2007-09) και οι τρόποι αντιμετώπισής της

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μαντζάρης, Ιωάννης
dc.contributor.author Σουντουλίδου, Αγγελική
dc.contributor.author Φελοπούλου, Καλιρρόη
dc.contributor.author Φουντανέλλα, Ευγενία
dc.date.accessioned 2015-03-11T09:20:21Z
dc.date.available 2015-03-11T09:20:21Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/404
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία αναλύεται η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις διακυμάνσεις που κατά καιρούς παρουσιάζει η οικονομία, τους λεγόμενους οικονομικούς κύκλους, τις θεωρίες των οικονομικών κρίσεων αλλά και τις έξι μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις των τελευταίων εκατό χρόνων με πρώτη την οικονομική κρίση του 1929 και τελευταία την σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση. Με χρονολογική σειρά αυτές είναι το χρηματιστηριακό «κραχ» του 1929, η κρίση του 1937, η πετρελαϊκή κρίση του 1973, η οικονομική κρίση του 1990, η «φούσκα» της τεχνολογίας του 2001 και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αναλύουμε διεξοδικά τα στάδια της οικονομικής κρίσης με χρονολογική σειρά, αναφέρουμε τα αίτια καθώς επίσης και τις επιπτώσεις της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στην Ευρώπη και την Ελλάδα και τέλος αναλύουμε τους κλάδους εργασίας που επηρεάστηκαν αρνητικά. Τελειώνοντας την εργασία στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, καθώς επίσης γίνεται αναφορά στην ανάγκη για αναζήτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης γενικότερα αλλά κυρίως για την Ελλάδα για την οποία παραθέτουμε μια σύγκριση με το Δανικό μοντέλο. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τις προοπτικές που διαμορφώνονται μετά την κρίση και πώς μπορεί μία λύση να γίνει η διεξοδος για δύο κρίσεις, την οικονομική αλλά και περιβαλλοντική κρίση el
dc.format.extent 143 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ el
dc.subject ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ el
dc.subject.ddc 338.542 el
dc.title Η χρηματοπιστωτική κρίση (2007-09) και οι τρόποι αντιμετώπισής της el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Χρηματοπιστωτική κρίση el
dc.subject.keyword Παγκόσμια οικονομία el
dc.subject.keyword Αντιμετώπιση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές